SWANKY DOGS Youtube番組【なんだーわんだー】更新!

SWANKY DOGSの番組「なんだーわんだー」を更新しました。
是非チェックしてください!

SWANKY DOGS【なんだーわんだー】#2「君と追想」MVメイキング
https://outu.be/Cbl6ZA2VCmA